Chính thức thành lập thêm 2 cụm công nghiệp lớn tại Hà Nội

UBND huyện Thường Tín thực hiện việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng) theo đúng quy định hiện hành về quản lý cụm công nghiệp.
UBND TP. Hà Nội vừa ra quyết định thành lập cụm công nghiệp Thanh Oai tại huyện Thanh Oai và cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng) tại huyện Thường Tín.
Theo đó, cụm công nghiệp Thanh Oai nằm trên địa bàn xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai. Với quy mô 59,32 ha, đây là cụm công nghiệp đa ngành nghề, phát triển công nghiệp sạch, ít độc hại và không gây ô nhiễm môi trường.

UBND huyện Thanh Oai thực hiện việc quản lý nhà nước với cụm công nghiệp Thanh Oai theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý cụm công nghiệp. Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng những quy định hiện hành. Công ty CP COMA 18 có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại Văn bản số 4781/QHKT-P4 ngày 23/8/2016 và quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp.

cụm công nghiệp
Hà Nội vừa quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp
Cũng theo quyết định, cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng) sẽ nằm tại xã Quất Động, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín với quy mô 43,46 ha. Đây là cụm công nghiệp phát triển công nghiệp may mặc xuất khẩu, dệt, da giầy, hàng tiêu dùng, chế biến nông sản, vật liệu xây dựng; tin học, bưu chính viễn thông, công nghiệp công nghệ cao…

UBND huyện Thường Tín thực hiện việc quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng) theo đúng quy định hiện hành về quản lý cụm công nghiệp. Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp theo đúng quy định. Công ty CP Giao thông Hồng Hà thực hiện theo đúng luật định về quản lý cụm công nghiệp.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *