Không đầu tư mới các cơ sở sản xuất xi măng tại Tp.HCM để giảm ô nhiễm

UBND Tp.HCM cũng đề xuất di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng hiện hữu ra khỏi thành phố theo lộ trình.

Nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, UBND Tp.HCM đề xuất di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng ra khỏi thành phố và chỉ cho phép đặt các trạm tiếp nhận, phân phối xi măng đảm bảo vệ sinh môi trường trong các KCN (không được nung clinker, nghiền xi măng).
UBND Tp.HCM kiến nghị với Bộ Xây dựng để báo cáo Thủ tướng về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành xi măng Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, UBND Tp.HCM kiến nghị không đầu tư mới các (gồm trạm nghiền và nhà máy sản xuất clinker) trên địa bàn.

UBND Tp.HCM cũng đề xuất di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng hiện hữu ra khỏi thành phố theo lộ trình.

nhà máy xi măng
UBND Tp.HCM đề xuất di dời các nhà máy xi măng ra khỏi thành phố
Nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động và đáp ứng yêu cầu của thị trường, Tp.HCM đề xuất chỉ cho phép đặt các trạm tiếp nhận, phân phối xi măng đảm bảo vệ sinh môi trường trong các KCN (không được nung clinker, nghiền xi măng).

Tp.HCM hiện có 8 doanh nghiệp sản xuất xi măng với 9 trạm nghiền. Trong số đó, có 3 nhà máy không nằm trong KCN.

Thời gian qua, Tp.HCM đã ra “tối hậu thư” di dời ra khỏi thành phố đối với Trạm nghiền Thủ Đức của Công ty CP xi măng Hà Tiên (Mã CK: HT1). Sau đó, trạm nghiền này đã ngừng hoạt động từ ngày 31/11/2016, HT1 cũng đã di dời phân xưởng cát tiêu chuẩn về Trạm nghiền Long An, di dời phân xưởng vỏ bao về Trạm nghiền Phú Hữu.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *