Xuất khẩu xi măng đã tăng trưởng trở lại sau thời kỳ sụt giảm

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, đã tăng trưởng trở lại sau một thời gian suy giảm.

Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu đã tăng trưởng trở lại sau một thời gian suy giảm. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu là hơn 8,2 triệu tấn, đạt 288 triệu USD.
Tổng cục Hải quan thống kê, trong tháng 5/2017, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,66 triệu tấn xi măng và clinker, trị giá thu về đạt 58,7 ngàn USD, giảm 12,9% về trị giá và 13,5% về lượng so với tháng 4/2017.

Tính chung 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 8,2 triệu tấn xi măng và clinker, tương đương trị giá 288 triệu USD. Xuất khẩu xi măng đã tăng 10,9% về trị giá và tăng 16,6% về lượng so với cùng kỳ năm 2016.

xuất khẩu xi măng
Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu xi măng thu về 288 triệu USD
Hai thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam vẫn là Bangladesh và Phillipiness. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Phillippiness đạt 2,2 triệu tấn, trị giá 96,2 triệu USD; Bangladesh đạt 3,5 triệu tấn, trị giá 103 triệu USD; Peru đạt 241.000 tấn, trị giá 11,2 triệu USD; Srilanka 332.000 tấn, trị giá 9,6 triệu USD; Đài Loan 349.000 tấn, trị giá 10,3 triệu USD.

Các thị trường còn lại là Trung Quốc, Modambic, Malaysia, Lào, Campuchia, Australia…

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu xi măng đã tăng trưởng trở lại sau một thời gian suy giảm.

Năm 2016, lượng xi măng và clinker đã xuất khẩu khoảng 14,7 triệu tấn, trị giá 561 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 16% về trị giá so với năm 2015.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *